Baltijos šalių chorinė muzika. Lietuva
Irašų kompanija: Victor Entertainment Inc., Japonija
Išleista: 2003
Formatas: CD
Trukmė: 57'18
 
VICS-61109
Baltijos šalių chorinė muzika
Lietuvos chorinės muzikos rinktinė
 1. Martynas Mažvydas. Gyvenimą tas turės [2'34]
 2. Juozas Naujalis. Vasaros naktys [3'34]
 3. Juozas Naujalis. Burtai [1'24]
 4. Juozas Naujalis. Oi, žiba žiburėlis [2'32]
 5. Juozas Naujalis. Pavasaris [2'15]
 6. Česlovas Sasnauskas. Užmigo žemė [4'06]
 7. Česlovas Sasnauskas. Kur bėga Šešupė [3'18]
 8. Stasys Šimkus. Oželis [1'38]
 9. Stasys Šimkus. Nakties tylumoje [3'10]
 10. Stasys Šimkus. Tu pasakyk man, saulužėle [3'41]
 11. Juozas Gudavičius. Kur giria žaliuoja [4'20]
 12. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (aran. V. Augustinas). Bėkit bareliai [4'06]
 13. Antanas Budriūnas. Koks ten lengvas poilsėlis [3'10]
 14. Juozas Tallat-Kelpša. Čiūto [2'08]
 15. Eduardas Balsys. Oi, teka bėga vakarinė žvaigždė [4'39]
 16. Jeronimas Kačinskas. Beržas [1'54]
 17. Juozas Gruodis. Žiema [1'24]
 18. Juozas Gruodis. Mergužėle mano miela [1'09]
 19. Juozas Gruodis. Audžia, audžia [1'38]
 20. Juozas GRUODIS - Prie tilto [2'15]
 21. Juozas Gruodis. Tėve mūsų [2'14]
Vilniaus savivaldybės choras „Jauna muzika", meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas