Lietuvių choro muzikos rinktinė
Irašų kompanija: choras „Jauna muzika"
Išleista: 1999
Formatas: CD
Trukmė: 66'04
Kaina: 25 Lt
Galima įsigyti: choro administracijoje, MILC (www.mic.lt),
knygynuose „Vaga"
 
VSCD-049
 
Lietuvių choro muzikos rinktinė
 1. Feliksas Bajoras. Paslaptis. Nesibaigianti auka [4'42]
 2. Paslaptis. Dūžtanti banga [7'25]
 3. Giedrius Svilainis. O quam tristis [5'46]
 4. Algirdas Martinaitis. Sanctus [3'06]
 5. Faustas Latėnas. Agnus Dei [9'30]
 6. Bronius Kutavičius. Atnešu rūtos šaką [5'02]
 7. Vytautas Klova. Rūta žalioji [2'28]
 8. Vytautas Miškinis. Oi šąla šąla [8'10]
 9. Osvaldas Balakauskas. Jau saulelė vėl... [1'38]
 10. Mindaugas Urbaitis. Išvaikščiojau mišką [4'35]
 11. Onutė Narbutaitė. Epitafija [3'27]
 12. Nomeda Valančiūtė. Lietus [3'14]
 13. Vaclovas Augustinas. Treputė martela [4'44]
 14. Vytautas Barkauskas. Commedia dell arte [2'17]
Vilniaus savivaldybės choras „Jauna muzika", meno vadova ir dirigentas Vaclovas Augustinas
Dirigentai: Gintautas Venislovas (4, 7 8 14), Žilvinas Vyžintas (12)